KỂ TỪ 5/5/2015, DIỄN ĐÀN SINH VIÊN XÂY DỰNG CHUYỂN SANG CHẾ ĐỘ "CHỈ ĐỌC"

https://www.visaonarrival.net/apply.html | chung cư ct number one

Ai khoái Tiếng Nhật?
#1
Hem.
Không biết xây dựng có ai khoái học tiếng nhật không?
Totemo atarashii
Reply
#2
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG NHẬT KHAI GIẢNG THÁNG 07- 08/20121. TIẾNG NHẬT SƠ CẤP : Tuần 3 buổi: Thứ 3,5,7 hoặc thứ 2,4,6 : 18: 00 ~ 19: 30
A1: Từ bài 1

Khai giảng:12/07/2012 (thứ 5) (36 buổi × 1.5 tiếng = 54 tiếng)
Khai giảng: 25/07/2012(thứ 4) (36 buổi × 1.5 tiếng = 54 tiếng)
A2: Từ bài 9

Khai giảng: 11/07/2012 (thứ 4) (36 buổi × 1.5 tiếng = 54 tiếng)
Khai giảng: 26/07/2012 (thứ 5) (36 buổi × 1.5 tiếng = 54 tiếng)
A3: Từ bài 18

Khai giảng: 13/07/2012(thứ 6) (36 buổi × 1.5 tiếng = 54 tiếng)
Khai giảng: 26/07/2012 (thứ 5) (36 buổi × 1.5 tiếng = 54 tiếng)
B1: Từ bài 26

Khai giảng: 09/07/2012(thứ 2) (36 buổi × 1.5 tiếng = 54 tiếng)
Khai giảng: 03/07/2012 (thứ 3) (36 buổi × 1.5 tiếng = 54 tiếng)
B2: Từ bài 35

Khai giảng: 17/07/2012(thứ 3) (36 buổi × 1.5 tiếng = 54 tiếng)

2. TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP SƠ CẤP: 100% GV Nhật – trợ giảng giáo viên Việt
Thời gian tuần 3 buổi, thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7; 18:00~20:00
A1~B3: Học từ trình độ A1 đến trình độ B3

Khai giảng: 26/07/2012 (thứ 5) (36 buổi × 02tiếng = 72 tiếng)

3. TIẾNG NHẬT DU HỌC: Tuần 5 buổi: Thứ 2 đến thứ 6;
Sáng : 09: 00 ~ 11: 30 / Chiều: 14: 00 ~16:30
Khai giảng : 16/07/2012 (Thứ 2) (80 buổi × 2.5 tiếng = 200 tiếng) ( Lớp A1)
Khai giảng : 02/07/2012 (Thứ 2) (80buổi × 2.5 tiếng = 200 tiếng) ( Lớp B1)

4. Lớp LTNLTN N2-N4: Tuần 3 buổi: Thứ 3,5,7 hoặc thứ 2,4,6 : 18: 00 ~ 20: 00
Khai giảng lớp N2 : 26/07/2012 ( Thứ 3) ( 78buổi × 2 tiếng = 156 tiếng)

※ Ngoài ra, trung tâm Nhật Ngữ ZEN liên tục tuyển sinh các lớp tiếng Nhật mọi cấp độ theo yêu cầu của học viên
Địa điểm học : Trung tâm Nhật Ngữ Zen – Số 114 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội;
Đăng ký : Tại phòng tuyển sinh – tầng 1 – Trung tâm Nhật ngữ Zen – Số 114 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội;
- Điện thoại: 04.3728 1501
Reply
#3
Học Tiếng Nhật là một cách hay cho các bạn yêu thích văn hóa người Nhật, cách làm việc của người Nhật.
Đặc biệt các phần như: Nhân tướng học, quản trị chất lượng các bạn có thể học hỏi được rất nhiều. các nguyên lý 5S, 3 Signma, ... là những nguyên lý có thể áp dụng rất nhiều trong công việc hàng ngày.
Trung tâm Tiếng Anh IIG
Address: 24 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 0988.120.685
YM: iig.trainingcenter
Tel: (04) 3773 8400
Email: admissions@iigtraining.com
Website: http://iigtraining.com
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)