KỂ TỪ 5/5/2015, DIỄN ĐÀN SINH VIÊN XÂY DỰNG CHUYỂN SANG CHẾ ĐỘ "CHỈ ĐỌC"

https://www.visaonarrival.net/apply.html | chung cư ct number one

AI YÊU TRƯỜNG XÂY DỰNG THÌ VÀO ĐÂY THỂ HIỆN ĐI,CÓ AI KHÔNG???????????????
Có ai cho mình biết điểm vào XD và các lớp XF, XE, CLC năm ngoái và các năm gần đây được không?
Reply


Messages In This Thread
RE: AI YÊU TRƯỜNG XÂY DỰNG THÌ VÀO ĐÂY THỂ HIỆN ĐI,CÓ AI KHÔNG??????????????? - chien_blue - 12/03/13, 08:56

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)